Highlander Village

สิงหาคม 1, 2018

ชุมชนบ้านบุ่ง

ภูค้อ เป็นป่าชุมชนบนภูสูงที่ดูแลโดยชาวบ้านบุ่ง ทุกปีจะมาร่วมกันปลูกป่าเพิ่มเติม ทำแนวกันไฟ และร่วมดูแลรักษา สิ่งตอบแทนที่ไม่คาดฝันก็คือ ทิวทัศน์ของสายหมอกอ้อยอิ่งเหนือหุบลำน้ำเหืองชายแดนไทยลาวจากผาหมวก ถึงผาหนอง ที่น้อยคนนักจะได้มาเห็น ไม่เพียงรสชาติใหม่ของการเดินทางสมบุกสมบันสู่ยอดภูด้วยรถอีแต๊ก หากแสงแดดบ่าย ที่ทอดลงจับสิมเก่าของวัดโบราณศิลปะลาว ยิ่งทำให้การเดินทางไกลสู่ชายขอบอีสานเหนือนั้น ประทับอยู่ในความทรงจำ
กรกฎาคม 31, 2018

ชุมชนวังน้ำมอก

บนเส้นทางท่องเที่ยวจากหนองคาย ผ่านศรีเชียงใหม่ ไปยังเชียงคาน บ้านวังน้ำมอกจะทำให้การเดินทางเลียบริมโขง น่าจดจำยิ่งขึ้น โดยชุมชนเล็ก ๆ ที่เป็นส่วนผสมอันลงตัวของการอนุรักษ์ธรรมชาติรอบถิ่นฐานกับวิถีชุมขนที่ผู้มาเยือนต้องหลงรัก
กรกฎาคม 31, 2018

ชุมชนบ้านห้วยพ่าน

การเดินป่าหาน้ำผึ้ง เสาะหาพืชสมุนไพร คือความจัดเจนของชาวลัวะแห่งเมืองน่าน นอกเหนือไปจากการทำนาขั้นบันได และเกษตรกรรมผสมผสาน ณ หมู่บ้านในสายหมอกกลางหุบเขาอันสันโดษ ริมลำน้ำผ่านประตูแห่งการเรียนรู้ อันไร้พรมแดนได้เปิดกว้างขึ้น
กรกฎาคม 31, 2018

ชุมชนบ้านผาบ่อง

ชุมชนไตเก่าแก่ที่มีวิถีแบบกึ่งเมือง ริมทางหลวง 108 ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเพียง 4 กิโลเมตร มีทิวทัศน์ที่งดงามของนาข้าวโอบล้อมด้วยเทือกดอย และสายหมอก บรรยากาศแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาล พร้อมที่พักแบบรีสอร์ตชุมชนติดชายทุ่ง
กรกฎาคม 11, 2018

ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม

จากป่าเมี่ยงโบราณ มาเป็นสวนเกษตรผสมผสานของผลไม้เมืองหนาว และก้าวมาสู่ไร่มะคาเดเมียนัต เยือนบ้านไร่ บนดอยของกลุ่มชาติพันธุ์เย้า และมูเซอ ที่อากาศเย็นสบายตลอดปี แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่เชื่อมโยงไปถึงระบบนิเวศต้นน้ำ