ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

(Agro Tourism Village)

ชุมชนท่องเที่ยวที่ดำรงชีพอย่างมีความสุขด้วยวิถีการเกษตร ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ จากแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรชุมชนต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ชุมชนยินดีแบ่งปันให้ผู้มาเยือน

Agro Tourism Village

ชุมชนแม่สาด

จ.เชียงราย

ชุมชนเล็ก ๆ ในที่ราบเชิงเขาริมห้วยแม่สาด แม่กรณ์ เปลี่ยนเรื่องยาก ๆ ของการทำเกษตรแบบใช้สารเคมีมาสู่สวนผักอินทรีย์ได้ผลผลิตคุณภาพดีกินเองในชุมชน และเป็นที่ต้องการในตลาดออร์แกนิก สุดท้ายไม่ใช่แค่ผักสะอาด หากยังเป็นการรักษาขุนน้ำ

คุณเกษสุดา ไรวา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

ชุมชนบางเจ้าฉ่า-C
Agro Tourism Village

ชุมชนบางเจ้าฉ่า

จ.อ่างทอง

หมู่บ้านกลางทุ่งที่เงียบสงบในร่มเงาใบหนาของกระท้อนหวาน ไม่อาจซ่อนความเป็นเอกแห่งงานหัตถกรรมจักสานระดับ 5 ดาว…

ชุมชนปลาบ่า-C
Agro Tourism Village

ชุมชนปลาบ่า

จ.เลย

หมู่สนภูเขา และแปลงปลูกพืชพรรณเมืองหนาวหลากหลายจากมะคาเดเมีย ลูกพลัม องุ่น จนถึงเห็ดหอม ความอุดมสมบูรณ์จากขุนน้ำเมืองเลย…

บ้านหนองโรง-C
Agro Tourism Village

ชุมชนตำบลหนองโรง

จ.กาญจนบุรี

พลิดเพลินกับการขี่จักรยานลัดเลาะผืนป่าชุมชนเนื้อที่นับพันไร่ที่เกิดขึ้นจากความสามัคคีของชาวบ้าน สนุกกับการหาเห็ดในฤดูฝน…

รักษ์เขาบายศรี-C
Agro Tourism Village

ชุมชนเขารักษ์บายศรี

จ.จันทบุรี

เมื่อสวนเดียวคงไม่พอ ชาวบ้านจึงรวมตัวเป็นกลุ่มท่องเที่ยวรักษ์เขาบายศรีแล้วเปิดสวนเชื่อมกันเพื่อรองรับผู้มาเยือนให้ได้เรียนรู้วิถีชาวสวนท่าใหม่ที่สืบทอดมานาน…