ชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

(Cultural Village)

ชุมชนท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรมดั้งเดิมทีมีเอกลักษณ์ พร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนเรื่องราวในอดีตและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาและซึมซับคุณค่าในเชิงวัฒนธรรมของชุมชน

Cultural Village

ชุมชนบ้านท่ามะโอ

จ.ลำปาง

ร่องรอยแห่งอดีตในยุคฝรั่งพม่าทำไม้สัก ชุมชนเก่าแก่เรียงรายไปตามสองฝั่งลำน้ำวัง เชื่อมถึงกันด้วยสะพานเขลางค์ ฝั่งใต้ คือ ย่านการค้ากาดกองต้า ส่วนฝั่งเหนือคือ บ้านท่ามะโอ ถิ่นฐานของบรรดานายห้างนับแต่หลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ จนถึง อูจันโอง

คุณปิยะ ยอดมณี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินนกแอร์

บ้านคุกพัฒนา-C
Cultural Village

ชุมชนบ้านคุกพัฒนา

จ.สุโขทัย

ภาษาพ่อขุนรามฯแท้ ๆ นั้น คือสำเนียงเหน่อที่ยังหลงเหลืออยู่ในแถบถิ่นนี้ หมู่บ้านแห่งท้องทุ่ง และลำน้ำท่าแพ ได้ร่วมกันฟื้นฟูประเพณีที่เคยเป็นตำนานของชุมชน…

บ้านแหลมมะขาม-C
Cultural Village

ชุมชนแหลมมะขาม

จ.ตราด

หมู่บ้านริมอ่าวที่ร่มครึ้มไปด้วยต้นยางกราด อันเป็นที่มาของชื่อเมืองตราด ที่นี่เป็นชุมชนประมงเรือเล็กที่มากด้วย วัฒนธรรมสนุกสนานแบบคนตราดสะหงาดสะเงย…

สะแกกรัง-C
Cultural Village

ชุมชนลุ่มน้ำสะแกกรัง

จ.อุทัยธานี

มาแค่เมืองอุทัย แต่ย้อนไปไกลถึงสมัยรัชกาลที่ 5 นั่งเรือมาดมีประทุนติดธงช้าง ล่องลำน้ำสะแกกรัง ตามเส้นทางเสด็จประพาสต้น กินปลาแม่น้ำแสนอร่อย…

ชุมชนวังซะซอม-C
Cultural Village

ชุมชนวังซะซอม

จ.อุบลราชธานี

พลาญหินที่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นทุ่งดอกไม้ระยิบระยับของหยาดน้ำค้าง เอื้องดุสิตา สร้อยสุวรรณา เมื่อปลายฝนต้นหนาวมาถึง หมู่บ้านเล็ก ๆ ชายขอบป่าดงนาทาม…