ชุมชนท่องเที่ยวผ้าไทย

(Fabric Village)

ชุมชนท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์หลักในการผลิตผืนผ้าตามแต่ละวิถีท้องถิ่น เปรียบเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาของไทยที่นำมาซึ่งความเป็นสากลของผ้าไทย ชุมชนเหล่านี้จึงมีผลิตภัณฑ์ผ้าเป็นสินค้า OTOP ของดีมีอัตลักษณ์เฉพาะชุมชน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และชมทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตกว่าจะมาเป็นผ้าไทยคุณภาพจากแต่ละชุมชน

Fabric Village

ชุมชนบ้านโคกเมือง

จ.บุรีรัมย์

ปราสาทเขาพนมรุ้งอยู่เหนือขึ้นไป ถัดลงมาคือ ปราสาทเมืองต่ำ ชาวบ้านโคกเมืองได้ค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ในหมู่หิน อันเป็นผลงานของคนเมื่อพันปีก่อนเพื่อสักการะองค์ศิวะเจ้า จากหน้าบัน โคปุระ บัวแปดกลีบ สู่บารายใหญ่ จนพบความงามที่เลื่อนไหลมาสู่ผืนไหม

คุณวนา พูลผล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

บ้านหนองแข้-C
Fabric Village

ชุมชนบ้านหนองแข้

จ.สกลนคร

เวลากว่า 50 ปีมาแล้ว ที่ชาวหนองแข้รักษาหนอนไหมพันธุ์แท้เอาไว้เพื่อทอเป็นผืนให้เหมือนกับที่ครั้งหนึ่งยายทุ้มยายไท้ สองพี่น้องยากจนบรรจงทอเพื่อสวมใส่ไปรับเสด็จ…

ชุมชนดอนคา-C
Fabric Village

ชุมชนดอนคา

จ.ราชบุรี

ชุมชนวิถีเกษตร ที่รวมตัวเป็นกลุ่มการเรียนรู้สำหรับเด็ก ๆ และครอบครัว โดยมุ่งเน้นความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติ และวิถีชุมชน ซึ่งบางส่วนเป็นชาวไทยทรงดำ…

ชุมชนลาวครั่งบ้านบ่อกรุ-C2
Fabric Village

ชุมชนลาวครั่งบ้านบ่อกรุ

จ.สุพรรณบุรี

ถิ่นฐานของชาวลาวเวียงจันทน์ที่ตั้งบ้านเรือนตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ หากยังสืบทอดภูมิปัญญาอันโดดเด่นของการทอผ้า ซิ่นตีนจกย้อมครั่งจนเป็นที่มาของชื่อ “ลาวครั่ง”…

ชุมชนหนองบัวแดง-C
Fabric Village

ชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง

จ.ชัยภูมิ

แหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอออร์แกนิกที่นำภูมิปัญญาบรรพบุรุษมาปรับใช้ เฉดสีที่เกิดจากการย้อมด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ…