ชุมชนท่องเที่ยวสินค้า GI

(GI : Geographical Indications VILLAGE)

ชุมชนที่โดดเด่นด้วยสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนที่ไม่สามารถหาซื้อได้จากที่ไหน ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตสินค้า GI ของชุมชนจึงถูกเชื่อมโยงเพื่อสร้างเรื่องราวความน่าสนใจ และต่อยอดพัฒนาแหล่งผลิตให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในที่สุด

GI Product

ชุมชนบ้านกุดแฮด

จ.สกลนคร

ชื่อแม่น้ำสงครามบ่งบอกอย่างชัดแจ้งว่าที่นี่ คือดงแห่งคราม ที่ลุ่มต่ำดินดีเชิงภูพานแห่งนี้ สืบทอดวัฒนธรรมการปลูกและย้อมครามคุณภาพสูงมาอย่างยาวนานหลายศตวรรษจนไม่อาจหาที่ใดเสมอเหมือน บ้านกุดแฮด ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศแห่งคราม อันมีผ้าครามเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยเช่นกัน

คุณทศพล ทังสุบุตร

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ศาลาบัวบก-C
GI Product

ชุมชนบ้านศาลาบัวบก

จ.ลำปาง

ถ้วยชามตราไก่ เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ของจ.ลำปางมีความพิเศษจากเนื้อดินขาวลำปาง ผสมกับดินดำ และการทำน้ำเคลือบใส ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีโรงงานเซรามิกถึง 33 โรง…

บ้านห้วยห้อม-C
GI Product

ชุมชนบ้านห้วยห้อม

จ.แม่ฮ่องสอน

เพื่อรับมือกับอากาศหนาวจัดเมื่อ 60 ปีก่อน ปกาเกอะญอบ้านห้วยห้อมจึงนำเส้นฝ้ายพื้นเมือง ทอผสมกับขนแกะเกิดเป็นผ้าที่อุ่นนุ่ม ผ้าพิเศษนี้ได้รับการพัฒนาต่อมาด้วย…

ติดต่อบริษัททัวร์
บริษัท ทัวร์เมิงไต TOUR MERNG TAI
โทร. 081-289-0128

ชุมชนวังตาล-C
GI Product

ชุมชนบ้านวังตาล

จ.เพชรบุรี

ด้วยความผูกพันกับตาลโตนดมานานหลายศตวรรษ โดยเฉพาะกลางท้องทุ่งแห่งบ้านลาด ก่อเกิดองค์ความรู้ที่สืบเนื่องมายาวนาน ทั้งรูปแบบการทำน้ำตาล…

ชุมชนไหมแพรวาบ้านโพน-C
GI Product

ชุมชนไหมแพรวาบ้านโพน

จ.กาฬสินธุ์

มิใช่เพียงการเลือกเส้นไหมยอดที่มีคุณภาพสูง หากความพิเศษของผ้าไหมแพรวาผู้ไทบ้านโพนนั้น คือการหลอมรวมกับมรดกแห่งภูมิปัญญาของการทออันประณีต…