ชุมชนท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง

(Highlander Village)

ชุมชนท่องเที่ยวของกลุ่มชาติพันธุ์บนดอยภาคเหนือและบนภูเขาสูงในอีสาน โดดเด่นด้วยภูมิประเทศ ที่งดงาม และอากาศเย็นสบายตลอดปี นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมชนเผ่าอันเป็นเอกลักษณ์

Highlander Village

ชุมชนบ้านผาบ่อง

จ.แม่ฮ่องสอน

ชุมชนไตเก่าแก่ที่มีวิถีแบบกึ่งเมือง ริมทางหลวง 108 ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเพียง 4 กิโลเมตร มีทิวทัศน์ที่งดงามของนาข้าวโอบล้อมด้วยเทือกดอย และสายหมอก บรรยากาศแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาล พร้อมที่พักแบบรีสอร์ตชุมชนติดชายทุ่ง

คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม-C
Highlander Village

ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม

จ.ลำปาง

จากป่าเมี่ยงโบราณ มาเป็นสวนเกษตรผสมผสานของผลไม้เมืองหนาว และก้าวมาสู่ไร่มะคาเดเมียนัต เยือนบ้านไร่ บนดอยของกลุ่มชาติพันธุ์เย้า และมูเซอ…

บ้านห้วยพ่าน-C
Highlander Village

ชุมชนบ้านห้วยพ่าน

จ.น่าน

การเดินป่าหาน้ำผึ้ง เสาะหาพืชสมุนไพร คือความจัดเจนของชาวลัวะแห่งเมืองน่าน นอกเหนือไปจากการทำนาขั้นบันได และเกษตรกรรมผสมผสาน…

ชุมชนบ้านบุ่ง-C
Highlander Village

ชุมชนบ้านบุ่ง

จ.เลย

ภูค้อ เป็นป่าชุมชนบนภูสูงที่ดูแลโดยชาวบ้านบุ่ง ทุกปีจะมาร่วมกันปลูกป่าเพิ่มเติม ทำแนวกันไฟ และร่วมดูแลรักษา สิ่งตอบแทนที่ไม่คาดฝันก็คือ ทิวทัศน์ของสายหมอกอ้อยอิ่ง…

ชุมชนวังน้ำมอก-C
Highlander Village

ชุมชนวังน้ำมอก

จ.หนองคาย

บนเส้นทางท่องเที่ยวจากหนองคาย ผ่านศรีเชียงใหม่ ไปยังเชียงคาน บ้านวังน้ำมอกจะทำให้การเดินทางเลียบริมโขง น่าจดจำยิ่งขึ้น โดยชุมชนเล็ก ๆ ที่เป็นส่วนผสมอันลงตัว…