ชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์

(Homestay Village)

ชุมชนที่เปิดบ้านพักไว้ต้อนรับผู้มาเยือนให้ได้สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายในชนบท ได้นอนฟังเสียงฝน อบอุ่นใจอยู่ในโฮมสเตย์บ้านทุ่ง และได้ตื่นเช้าท่ามกลางสายหมอก นั่งจิบกาแฟเงียบ ๆ ริมนาข้าวอย่างสุขใจ

Homestay Village

ชุมชนศิลาเพชร

จ.น่าน

หายตัวไปสักคืนในชุมชนเล็ก ๆ กลางวงล้อมของทิวเขาหลวงพระบาง และทุ่งข้าวหอมสุดสายตา พักโฮมสเตย์ในเรือนไทลื้อริมลำน้ำย่างที่ไหลลดหลั่นผ่านโตรกผาหินอัคนีเกิดเป็นน้ำตกศิลาเพชร ไปร่วมเรียนรู้ภูมิปัญญาผ้าฝ้ายทอย้อมสีสดใส สืบทอดมานานนับร้อยปี

คุณยอด ชินสุภัคกุล

กรรมการบริหาร และหนึ่งในผู้ก่อตั้ง วงใน ดอทคอม

ชุมชนบ้านท่าขันทอง-C
Homestay Village

ชุนชนบ้านท่าขันทอง

จ.เชียงราย

การได้สัมผัสท้องทุ่งกว้าง บึงน้ำ แปลงพืชผัก และหาดทรายริมฝั่งลำน้ำโขงแห่งบ้านท่าขันทอง คือ การเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็ก ๆ และครอบครัว…

ชุมชนสามช่องเหนือ-C
Homestay Village

ชุมชนสามช่องเหนือ

จ.พังงา

มุมมองใหม่ ๆ ของการท่องเที่ยวในอ่าวพังงา โดยชาวชุมชนประมงชายฝั่งแห่งอ่าวพังงาเหนือ ที่มิได้เก่งกาจเฉพาะเรื่องการหาปูปลา แต่ยังเข้าใจทะเลอย่างลุ่มลึก…

ชุมชนบ้านพรหมโลก-C
Homestay Village

ชุมชนบ้านพรหมโลก

จ.นครศรีธรรมราช

หมู่บ้านโบราณใกล้กับน้ำตกพรหมโลก เชิงเขาหลวงนครศรีธรรมราช ชาวบ้านทำสวนสมรม ปลูกไม้ผล และพืชผักแซมในดงไม้ป่าโดยไม่ใช้สารเคมี…

บ้านนาต้นจั่น-C
Homestay Village

ชุมชนบ้านนาต้นจั่น

จ.สุโขทัย

หมู่บ้านในหุบเขาที่สร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนจนได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ การจัดการโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน…

ติดต่อบริษัททัวร์
บริษัท TKT ECOTOUR
Line@: @trekkingthai
โทร. 02-278-0225, 02-619-7993