ชุมชนท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา

(The King’s Wisdom Village)

เบื้องหลังบึงน้ำกว้างสุดสายตามิใช่เพียงทิวทัศน์ที่งดงาม หรือความรู้เกี่ยวกับ “แก้มลิง” สมบูรณ์แบบ หากแต่คืนวันเมื่อ 20 ปีก่อน ชาวชุมพรจดจำได้ไม่ลืมถึงความไม่ย่อท้อของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงงานจนช่วยเหลือชาวชุมพรจนนาทีสุดท้าย ก่อนพายุใหญ่จะมาถึง

The King’s Wisdom Village

ชุมชนรอบโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่

จ.ชุมพร

เบื้องหลังบึงน้ำกว้างสุดสายตามิใช่เพียงทิวทัศน์ที่งดงาม หรือความรู้เกี่ยวกับ “แก้มลิง” สมบูรณ์แบบ หากแต่คืนวันเมื่อ 20 ปีก่อน ชาวชุมพรจดจำได้ไม่ลืมถึงความไม่ย่อท้อของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงงานจนช่วยเหลือชาวชุมพรจนนาทีสุดท้าย ก่อนพายุใหญ่จะมาถึง

คุณยุทธศักดิ์ สุภสร

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ชุมชนริมน้ำจันทบูร-C2
The King’s Wisdom Village

ชุมชนริมน้ำจันทบูร

จ.จันทบุรี

ลมหายใจที่ฟื้นคืนของย่านการค้าเก่าแก่แห่งหัวเมืองตะวันออก หมู่เรือนแถวไม้ประดับเรือนฉลุ และ Shop house แบบปีนัง ริมลำน้ำจันทบูร…

ชุมชนศรีดอนไชย-C
The King’s Wisdom Village

ชุมชนศรีดอนไชย

จ.เชียงราย

ชมท้องทุ่ง และทิวเขาผ่านสะพานไม้ไผ่สานของชุมชนไทลื้อริมน้ำอิงที่ผู้คนยังรักษาขนบวิถีทั้งการแต่งกาย อาหารการกิน ตื่นตาไปกับพิพิธภัณฑ์ลื้อลายคำ…

C-ชุมชนบ้านปงห้วยลาน
The King’s Wisdom Village

ชุมชนบ้านปงห้วยลาน

จ.เชียงใหม่

ที่ราบซึ่งถูกขนาบด้วยแนวเขาสองฟากฝั่ง ทางทิศตะวันออกของตัวอำเภอสันกำแพง บ้านปงห้วยลานเป็นหนึ่งในกลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวในเขต ต.ออนใต้…

C-บ้านหนองส่าน
The King’s Wisdom Village

ชุมชนบ้านหนองส่าน

จ.สกลนคร

ดำนา และผ้าคราม คือประตูสู่การทำความเข้าใจความอุดมสมบูรณ์ในแบบฉบับของแผ่นดินอีสาน ณ หมู่บ้านเคียงภูพาน ที่ความเรียบง่าย และดั้งเดิม…

Contact Tour operators

LOCAL ALIKE
โทร: 081-139-5593
www.localalike.com